ตารางเรียน เดือนตุลาคม 2561 
 
 
 
ตารางเรียน เดือนพฤศจิกายน 2561
 
 
ตารางเรียน เดือนธันวาคม 2561
 
ตารางนอกเวลาเรียน ช่วง18.00-21.00  สอบถามเพิ่มเติม โทร 080-248-5157
1.คอร์สเรียน  Solidworks   วันที่ 25,29 ตุลาคม, 1,5,7 พฤศจิกายน 2561   คุณบุ้ม บางพลี  สมุทรปราการ 
2.คอร์สเรียน  AutoCAD 2d   วันที่ 8-10, 17-18 ตุลาคม 2561              คุณเอ ลาซาล กรุงเทพ